Trường Giang xuất thần đọc "lô tô" như bắn Rap

24/01/2016, 05:00 GMT+07:00

Khách mời Chiến Thắng đụng độ MC lô tô - Trường Giang trong đêm chung kết "Ơn giời cậu đây rồi".

Khách mời Chiến Thắng đụng độ MC lô tô - Trường Giang trong đêm chung kết "Ơn giời cậu đây rồi".

Theo nguồn: vtv.vn

Trường Giang xuất thần đọc

Trường Giang xuất thần đọc

Trường Giang xuất thần đọc