Trường Giang không-thể-tin-nổi mình được nhận giải lớn của Mai Vàng

23/01/2016, 19:20 GMT+07:00

2015 là năm thành công rực rỡ của danh hài Trường Giang. Hãy cùng chúc mừng anh ấy nhận được giải Mai vàng - Danh hài xuất sắc của năm.

2015 là năm thành công rực rỡ của danh hài Trường Giang. Hãy cùng chúc mừng anh ấy nhận được giải Mai vàng - Danh hài xuất sắc của năm.

Theo nguồn: htv.com.vn

Trường Giang không-thể-tin-nổi mình được nhận giải lớn của Mai Vàng

Trường Giang không-thể-tin-nổi mình được nhận giải lớn của Mai Vàng

Trường Giang không-thể-tin-nổi mình được nhận giải lớn của Mai Vàng