Trung thực

TRUNG THỰC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khoa học chứng minh: Người chửi thề là những người thông minh và cực kì trung thực

Khoa học chứng minh: Người chửi thề là những người thông minh và cực kì trung thực

Khỏe đẹp

Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy những người có khả năng kể ra nhiều từ nói tục nhất lại là những người đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra IQ.

Xem thêm