Trứng bắc thảo

TRỨNG BẮC THẢO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nguy hại trứng bắc thảo nhiễm độc từ Trung Quốc

Nguy hại trứng bắc thảo nhiễm độc từ Trung Quốc

Đời

Hơn 30 cơ sở sản xuất trứng vịt bắc thảo ở Trung Quốc phải đóng cửa vì thanh tra phát hiện sản xuất sử dụng hóa chất độc hại.

Xem thêm