Trốn nhà

TRỐN NHÀ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trốn đi chơi, chú chó bất lực khi bị chủ phát hiện và gọi hội cõng về

Trốn đi chơi, chú chó bất lực khi bị chủ phát hiện và gọi hội cõng về

Cộng đồng mạng

“Buông ra đi, lớn rồi người ta có chân người ta tự đi được” - một cư dân mạng bình luận thay lời của "boss".

Xem thêm