Trộm xe máy ngay trước mặt chủ

26/03/2015, 18:00 GMT+07:00

Lợi dụng những bình gas che khuất tầm mắt chủ cửa hàng, tên trộm thụp người xuống để bẻ khóa chiếc xe máy.

Lợi dụng những bình gas che khuất tầm mắt chủ xe, tên trộm thụp người xuống để bẻ khóa chiếc xe máy. Chỉ sau vài giây, tên trộm đã bẻ được khóa và rồ ga chạy mất. Phát hiện ra sự việc, nhưng chủ nhân của chiếc xe chỉ có thể bất lực nhìn theo.