Troll "ám sát"cực hài hước tại trạm xe buýt

Nếu gặp phải 1 lần như thế này thì cũng mệt tim lắm.

Nếu gặp phải 1 lần như thế này thì cũng mệt tim lắm.

CTV - Youtube | 12/04/2014