Troll "ám sát"cực hài hước tại trạm xe buýt

12/04/2014, 14:30 GMT+07:00

Nếu gặp phải 1 lần như thế này thì cũng mệt tim lắm.

Nếu gặp phải 1 lần như thế này thì cũng mệt tim lắm.