Trojan

TROJAN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trojan 'Vòng tử thần' bị cài vào một số smartphone bán tại VN

Trojan "Vòng tử thần" bị cài vào một số smartphone bán tại VN

Công nghệ

Một Trojan có tên DeathRing (Vòng tử thần) bị phát hiện đã được cài mặc định trên nhiều dòng điện thoại phổ biến ở Việt Nam.

Xem thêm