Trố mắt với tập đoàn siêu xe của sở cảnh sát Dubai

02/03/2014, 15:59 GMT+07:00

Là một trong những đất nước giàu có nhất thế giới, Dubai còn gây kinh ngạc cho tới tập đoàn siêu xe trực thuộc sở cảnh sát nơi đây.

Là một trong những đất nước giàu có nhất thế giới, Dubai còn gây kinh ngạc cho tới tập đoàn siêu xe trực thuộc sở cảnh sát nơi đây nhự Lambo, Ferrari, Camaro.