Trố mắt với những quả trứng sô-cô-la khổng lồ

15/04/2015, 21:00 GMT+07:00

Công nghệ tạo ra những quả trứng khổng lồ làm bằng sô-cô-la cực kì ấn tượng.

Công nghệ tạo ra những quả trứng khổng lồ làm bằng sô-cô-la cực kì ấn tượng. Bạn đã biết chưa?