Trố mắt với clip biểu diễn dubstep bằng ... cơ mặt

26/05/2014, 18:24 GMT+07:00

Có lẽ anh chàng đã sử dụng hết toàn bộ cơ mặt cũng như những biểu cảm thể hiện được để thực hiện được clip này.

Có lẽ anh chàng đã sử dụng hết toàn bộ cơ mặt cũng như những biểu cảm thể hiện được để thực hiện được clip này.