Trố mắt với biệt đội Avengers phiên bản... bánh xếp!

03/06/2015, 17:36 GMT+07:00

Đẹp y như thật! Không thể nào tin nổi!

Đẹp y như thật! Không thể nào tin nổi! Các nghệ sĩ đã chế tạo nên cả biệt đội Avengers bằng bánh xếp vô cùng sáng tạo và sinh động.