Trò đùa nhát ma khiến bạn... bật cười

Xem cái này vào ban đêm thì vừa sợ lại vừa... buồn cười !

Xem cái này lúc đêm thì vừa sợ lại vừa... buồn cười !

 

CTV - Canal BOOM | 15/05/2014