Trò đùa nhát ma khiến bạn... bật cười

15/05/2014, 22:00 GMT+07:00

Xem cái này vào ban đêm thì vừa sợ lại vừa... buồn cười !

Xem cái này lúc đêm thì vừa sợ lại vừa... buồn cười !