Trò chơi "bại não" của hai chàng lính

25/03/2014, 15:45 GMT+07:00

Quá rãnh rỗi, hai chàng lính đành bày trò chơi xem ai chịu đau lâu hơn.