Trò chơi "bại não" của hai chàng lính

Quá rãnh rỗi, hai chàng lính đành bày trò chơi xem ai chịu đau lâu hơn.

Quá rãnh rỗi, hai chàng lính đành bày trò chơi xem ai chịu đau lâu hơn.

CTV - Youtube | 25/03/2014