Transformers xuất hiện giữa đời thực

19/05/2014, 08:00 GMT+07:00

Câu chuyện về những người máy có thể biến hóa thành những chiếc xe, hóa ra lại có thật giữa cuộc sống hiện đại.

Câu chuyện về những người máy có thể biến hóa thành những chiếc xe, hóa ra lại có thật giữa cuộc sống hiện đại.