Diện trang phục dị hợm nhưng đây lại là tiết mục được mong đợi nhất

18/06/2016, 14:39 GMT+07:00

Viktor Kee, 45 tuổi, với tiết mục điều khiển những quả bóng liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả vì quá xuất sắc.

Bỏ qua phần trang phục khó hiểu, Viktor Kee 45 tuổi với tiết mục điều khiển những quả bóng liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả vì quá xuất sắc.

Nguồn video: American Got Talent 2016

Diện trang phục dị hợm nhưng đây lại là tiết mục được mong đợi nhất

Diện trang phục dị hợm nhưng đây lại là tiết mục được mong đợi nhất

Diện trang phục dị hợm nhưng đây lại là tiết mục được mong đợi nhất