Trang Pháp cực quyến rũ múa cột cùng Quang Đăng

09/11/2015, 20:51 GMT+07:00

Luôn biến hoá qua từng tuần Trang Pháp với tiết mục nhảy cùng Quang Đăng và vũ đoàn Đam mê đã "đốt cháy" sân khấu.

Trang Pháp cực quyến rũ múa cột cùng Quang Đăng

Trang Pháp cực quyến rũ múa cột cùng Quang Đăng

Trang Pháp cực quyến rũ múa cột cùng Quang Đăng