trăn trối

TRĂN TRỐI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những lời trăn trối đặc biệt trước khi chết của người nổi tiếng, bất ngờ nhất với vua hài Sác-lô

Những lời trăn trối đặc biệt trước khi chết của người nổi tiếng, bất ngờ nhất với vua hài Sác-lô

Khám phá

Dưới đây là 15 lời trăn trối kinh điển nhất của những người rất nổi tiếng. Phải chăng thiên tài đến lúc chết cũng đặc biệt hơn người?

Xem thêm