Trấn Thành tự nhận mình "thất học" khi nói về chuyện đi... đẻ

20/02/2016, 11:30 GMT+07:00

Trong một tiểu phẩm hài, Trấn Thành tự nhận mình "thất học" khi nói về chuyện đi đẻ. Thực hư như thế nào thì cùng xem video nhé!

Trong một tiểu phẩm hài, Trấn Thành tự nhận mình "thất học" khi nói về chuyện đi đẻ. Thực hư như thế nào thì cùng xem video nhé!

Nguồn video: htv.com.vn

Trấn Thành tự nhận mình

Trấn Thành tự nhận mình

Trấn Thành tự nhận mình