Trấn Thành bị Việt Hương "lừa" đến "méo mặt" trên sóng truyền hình

25/01/2016, 14:30 GMT+07:00

Trong chương trình truyền hình, Trấn Thành đã bị Việt Hương chơi một vố đến "méo mặt". Cùng xem Việt Hương đã làm gì Trấn Thành nhé!

Trong chương trình truyền hình, Trấn Thành đã bị Việt Hương chơi một vố đến "méo mặt". Cùng xem Việt Hương đã làm gì Trấn Thành nhé!

Nguồn video: ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL

Trấn Thành bị Việt Hương

Trấn Thành bị Việt Hương

Trấn Thành bị Việt Hương