Trấn Thành hớn hở tranh danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” với Phạm Hương

22/01/2016, 16:07 GMT+07:00

Tham gia "Cười Xuyên Việt", Phạm Hương bất ngờ được trao danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”.

Tham gia "Cười Xuyên Việt", Phạm Hương bất ngờ được trao danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”.

Trấn Thành hớn hở tranh danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” với Phạm Hương

Trấn Thành hớn hở tranh danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” với Phạm Hương

Trấn Thành hớn hở tranh danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” với Phạm Hương