Trấn Thành đứng hình khi "người yêu cũ" bất ngờ nhắc đến Hari Won

06/04/2016, 18:30 GMT+07:00

Trong phần giới thiệu vòng thi "Ai là người hát giống Nghệ sĩ Bạch Tuyết", người chơi này đã khiên Trấn Thành "đứng hình" khi nhắc đến Hari

Trong phần giới thiệu vòng thi "Ai là người hát giống Nghệ sĩ Bạch Tuyết", người chơi này đã khiên Trấn Thành "đứng hình" khi nhắc đến Hari Won.

Nguồn video: htv.com.vn

Trấn Thành đứng hình khi

Trấn Thành đứng hình khi

Trấn Thành đứng hình khi