Trấn Thành "đơ" khi liên tục bị ôm và "cưỡng hôn" trên sân khấu

11/03/2016, 14:30 GMT+07:00

Trong chương trình Đàn ông phải thế, phần giới thiệu khách mời, Trấn Thành bị đơ khi liên tục bị Nam thư ôm và "cưỡng hôn".

Trong chương trình Đàn ông phải thế, phần giới thiệu khách mời, Trấn Thành bị đơ khi liên tục bị Nam thư ôm và "cưỡng hôn" trên sân khấu. 

Nguồn video: htv.com.vn

Trấn Thành

Trấn Thành

Trấn Thành