Trấn Thành bị Việt Hương "chơi chiêu", "lừa" bịt mắt nhảy dây

17/03/2016, 16:30 GMT+07:00

Trong Thử thách Người nổi tiếng, Trấn Thành bị Việt Hương bịt mắt bắt nhảy dây. Cùng xem Trấn Thành đã bị lừa ngoạn mục như thế nào nhé!

Nguồn video: thvl.vn

Trấn Thành bị Việt Hương

Trấn Thành bị Việt Hương

Trấn Thành bị Việt Hương