Trấn Thành bị "chửi" vẫn "cho" thí sinh 10 triệu

04/01/2016, 07:11 GMT+07:00

Mặc dù bị bạn Thảo Nguyên mang ra khấn và "xỉ nhục" nhưng Trấn Thành, Việt Hương vẫn vui vẻ cười "bất chấp".

Mặc dù bị bạn Thảo Nguyên mang ra khấn và "xỉ nhục" nhưng Trấn Thành, Việt Hương vẫn vui vẻ cười "bất chấp".

Theo nguồn: www.htv.com.vn

Trấn Thành bị

Trấn Thành bị

Trấn Thành bị