Trần Quốc Cường

TRẦN QUỐC CƯỜNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cao Hải Ninh được trùm TVB tập trung lăng-xê, Từ Tử San lại thất thế

Cao Hải Ninh được trùm TVB tập trung lăng-xê, Từ Tử San lại thất thế

Sao Đông

Sau khi Sứ Đồ Hành Giả được phát sóng, Cao Hải Ninh liền trở thành một trong những cái tên hot nhất hiện nay của TVB.

Xem thêm