Trấn lột nhầm cô gái cao thủ, tên cướp bị đánh tơi bời

27/03/2015, 09:00 GMT+07:00

Xông vào thang máy với mục đích xấu, tên cướp đã bị đánh một trận nhớ đời.

Xông vào thang máy với mục đích xấu, tên cướp đã bị đánh một trận nhớ đời. 


	
	Chặn cửa thang máy với mục đích xấu.
Chặn cửa thang máy với mục đích xấu.


	
	Cô gái đã cho chàng trai một trận nhớ đời.
Cô gái đã cho chàng trai một trận nhớ đời.