Trần Hieur

TRẦN HIEUR - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Sam Sam' Triệu Lệ Dĩnh tán tỉnh rồi ruồng rẫy chồng Chae Rim

"Sam Sam" Triệu Lệ Dĩnh tán tỉnh rồi ruồng rẫy chồng Chae Rim

Sao Đông

Trang QQ còn cho biết thêm, Lệ Dĩnh và Cao Tử Kỳ từng yêu nhau nhưng vì Trần Hiểu mà tan vỡ.

Xem thêm