Trận đấu nảy lửa giữa Taekwondo và Muay Thai

27/03/2014, 17:45 GMT+07:00

Làm một phép thử giữa hai môn võ đặc trưng của Hàn Quốc và Thái Lan, ai sẽ hơn ai?

Làm một phép thử giữa hai môn võ đặc trưng của Hàn Quốc và Thái Lan, ai sẽ hơn ai?