Trần Cẩm Hồng

TRẦN CẨM HỒNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Lê Diệu Tường, Dương Di đăng quang giải thưởng TVB 2012

Lê Diệu Tường, Dương Di đăng quang giải thưởng TVB 2012

Sao Đông

Đúng như những dự đoán ban đầu của khán giả, Lê Diệu Tường và Dương Di đã đăng quang ngôi Thị Đế, Thị Hậu giải thưởng TVB 2012.

Xem thêm