Trăm bệnh đổ đầu vì ngồi bồn cầu sai tư thế

17/01/2016, 21:51 GMT+07:00

Ít người biết rằng, chỉ việc ngồi sai tư thế khi đại tiện cũng dễ dẫn đến ung thư...

Ít người biết rằng, chỉ việc ngồi sai tư thế khi đại tiện cũng dễ dẫn đến ung thư...

Trăm bệnh đổ đầu vì ngồi bồn cầu sai tư thế