[Trailer] Quên Đi- Emily

16/04/2013, 23:15 GMT+07:00

Một sản phẩm mới của Emily với sáng tác và phối khí của Soobin, đạo diễn MV Nguyễn Chung

Một sản phẩm mới của Emily với sáng tác và phối khí của Soobin, đạo diễn MV Nguyễn Chung