[Trailer] Bộ bộ kinh tình nhử fan bằng những hình ảnh hậu trường

28/03/2013, 17:00 GMT+07:00

Dù còn nhiều ý kiến phản đối, cho rằng Bộ bộ kinh tình sẽ khó vượt qua thành công của Bộ bộ kinh tâm, nhưng thật khó để phủ nhận sức hút ngày càng tăng cao của dự án này.

Dù còn nhiều ý kiến phản đối, cho rằng Bộ bộ kinh tình sẽ khó vượt qua thành công của Bộ bộ kinh tâm, nhưng thật khó để phủ nhận sức hút ngày càng tăng cao của dự án này.