Trai xinh, gái đẹp náo động sân khấu hài

04/01/2016, 07:23 GMT+07:00

Hai bạn Đức Liên và Mỹ Dung với ngoại hình trên cả mức đẹp đã mang đến một tiết mục nhẹ nhàng đến người xem.

Hai bạn Đức Liên và Mỹ Dung với ngoại hình trên cả mức đẹp đã mang đến một tiết mục nhẹ nhàng đến người xem.

Theo nguồn: www.htv.com.vn

Trai xinh, gái đẹp náo động sân khấu hài

Trai xinh, gái đẹp náo động sân khấu hài

Trai xinh, gái đẹp náo động sân khấu hài