trái tim rỗng

TRÁI TIM RỖNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thôi đừng mang trái tim ra tiệm cầm đồ

Thôi đừng mang trái tim ra tiệm cầm đồ

Hạt giống tâm hồn

Khi phó mặc cả cuộc đời, tương lai của mình cho một người đàn ông không-xứng-đáng, họ chịu một thảm cảnh chung: Rơi mãi, rơi mãi xuống tận cùng của đau khổ

Xem thêm