Trái tim ngọc bích

TRÁI TIM NGỌC BÍCH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trái tim bằng ngọc bích được an trí vào tượng phật A Di Đà

Trái tim bằng ngọc bích được an trí vào tượng phật A Di Đà

Xã hội

Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới được xây dựng tại thị xã Sơn Tây Hà Nội với mục đích nguyện cầu quốc thái dân an. Đây là bức tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á.

Xem thêm