Trải nghiệm nếm sô cô la vòng quanh thế giới

12/03/2015, 08:30 GMT+07:00

Là một trong những món ăn nổi tiếng nhất thế giới, tuy nhiên ở mỗi vùng đất, sô cô la lại được chế biến theo nhiều hương vị khác nhau.

Là một trong những món ăn nổi tiếng nhất thế giới, tuy nhiên ở mỗi vùng đất, sô cô la lại được chế biến theo nhiều hương vị khác nhau. Nếu như sô cô la Mexico giòn rụm thì sô cô la của Venezuela lại dẻo mềm... mỗi một món sô cô la đều mang nhiều hương vị và tính chất nói lên vùng đất sản xuất ra chúng.

 

Một bạn nam đang chuẩn bị trải nghiệm viên sô cô la đã được che nhãn
Quá trình trải nghiệm sô cô la đang được diễn ra