Trải lòng với những câu chuyện yêu thương quanh ta

27/10/2014, 16:00 GMT+07:00

Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nhưng những giá trị cốt lõi vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống quanh ta.

Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nhưng những giá trị cốt lõi vẫn luôn tồn tại, chỉ khác chăng là cách con người cảm nhận và ứng xử trong cuộc sống.

Những nhân vật trong các câu chuyện "Cuộc sống luôn tiếp diễn" đã nhận được nhiều cảm thông và chia sẻ từ cộng đồng theo cách riêng của họ. Hãy luôn trân trọng yêu thương cuộc sống và con người!