Trái đất thật ra không chỉ có duy nhất một mặt trăng?

27/07/2016, 11:00 GMT+07:00

Các nhà thiên văn vừa phát hiện một hành tinh khác cũng xoay quanh Trái đất trong vòng một thế kỉ qua, đây có thể coi là mặt trăng thứ hai.

Các nhà thiên văn vừa phát hiện một hành tinh khác cũng xoay quanh Trái đất trong vòng một thế kỉ qua, đây có thể coi là mặt trăng thứ hai.

Các nhà thiên văn đã phát hiện ra một vật thể lạ mới cạnh tranh với Mặt Trăng và gây sự chú ý với Trái Đất. Với đường kính 100 mét (300ft), Mặt Trăng mini với tên gọi 2016 HO3 không thực sự quay quanh Trái Đất nhưng lại đi theo con đường xung quanh Mặt Trời trùng với quỹ đạo của quả địa cầu. Các nhà khoa học nói rằng vì quỹ đạo Mặt Trời của nó tương đối ổn định nên tiểu hành tinh nhỏ này có thể gắn bó với Trái Đất trong nhiều thế kỷ tới. Các nhà khoa học của NASA gọi đối tượng lạ này là một "bán vệ tinh" và tiết lộ rằng nó sẽ xuất hiện ở mặt trước của Trái Đất nửa năm và nửa năm còn lại nằm ở mặt kia của Trái Đất.