Trắc nghiệm: Bạn đã hiểu rõ về tác dụng của Vitamin C?

31/07/2015, 14:47 GMT+07:00

Những hiểu biết của bạn về Vitamin C liệu đã chính xác chưa nhỉ? Cùng thực hiện bài trắc nghiệm bên dưới để kiểm chứng nhé!

Bạn tự tin mình đã hiểu rõ về Vitamin C vì đã tìm thông tin rất nhiều về tác dụng của nó? Bạn cho rằng Vitamin C tốt nhưng không cần thiết phải bổ sung mỗi ngày? Những hiểu biết của bạn về Vitamin C liệu đã chính xác chưa nhỉ? Cùng thực hiện bài trắc nghiệm bên dưới để kiểm chứng nhé!

CTV - Pi a (Theo SKCĐ)