"Ngộp thở" trước kỉ lục những thứ to nhất trên thế giới

07/08/2016, 11:00 GMT+07:00

Từ bộ ngực tự nhiên lớn nhất, đến thanh sô cô la lớn nhất... Đây là những thứ khổng lồ nhất thế giới được sách kỉ lục Guiness công nhận.

Từ bộ ngực tự nhiên lớn nhất, đến thanh sô cô la lớn nhất... Đây là những thứ khổng lồ nhất thế giới được sách kỉ lục Guiness công nhận. 

Nguồn: The Richest

>> Nổi da gà với những "thánh ở bẩn" kinh dị nhất hành tinh