Tổng tài sản của 62 người giàu nhất TG nhiều hơn tài sản của 3,6 tỷ người

20/01/2016, 00:00 GMT+07:00

Những người giàu nhất thế giới - chiếm 1% dân số thế giới hiện nắm nhiều tài sản hơn 99% dân số còn lại, theo báo cáo mới nhất của Oxfam.

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức phi lợi nhuận Oxfam International (Anh), tổng tài sản của 62 người giàu nhất thế giới tăng 44% kể từ năm 2010. Ngược lại, tài sản của 3,6 tỷ người nghèo nhất (một nửa thế giới) giảm 41% trong giai đoạn này. Hiện khối tài sản của 2 nhóm này ngang ngửa ở mức 1.760 tỷ USD.

Một nửa trong số 62 người siêu giàu này đến từ Mỹ, 17 người khác từ châu Âu và số còn lại ở Trung Quốc, Brazil, Mexico, Nhật Bản và Ả rập Xê út.

Báo cáo cũng chỉ ra, 1% dân số thế giới hiện nắm nhiều tài sản hơn 99% dân số còn lại của thế giới. Năm ngoái, tài sản trung bình của mỗi cá nhân trong 72 triệu người thuộc nhóm 1% giàu nhất này là 1,7 triệu USD, so với mức trung bình 5.000 USD của 648 triệu người khác thuộc nhóm 90% dân số.

Oxfam cũng chỉ ra rằng, tổng tài sản của 62 người giàu nhất thế giới – trong đó 53 người là nam – còn nhiều hơn tài sản của 3,6 tỷ người có thu nhập thấp nhất trên thế giới gộp lại. Tỷ lệ này có sự khác biệt đáng kể so với con số 388 người cách đây 5 năm.


Tổng tài sản của 62 người giàu nhất thế giới – trong đó 53 người là nam – còn nhiều hơn tài sản của 3,6 tỷ người có thu nhập thấp nhất trên thế giới gộp lại. (Ảnh minh họa).
Tổng tài sản của 62 người giàu nhất thế giới – trong đó 53 người là nam – còn nhiều hơn tài sản của 3,6 tỷ người có thu nhập thấp nhất trên thế giới gộp lại. (Ảnh minh họa).

Giám đốc điều hành Oxfam International, ông Winnie Byanima, nhận định tình trạng phân hóa giàu nghèo trên thế giới có xu hướng gia tăng.

“Thay vì tạo ra một nền kinh tế để phục vụ sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, vì thế hệ tương lai, và vì hành tinh này; chúng ta đã tạo ra một nền kinh tế cho 1% dân số thế giới,” báo cáo của Oxfam nhận định.

Tài sản của những người giàu nhất đã tăng 44% kể từ năm 2010 lên mức 1.760 tỷ USD, trong khi đó tài sản của nửa dân số còn lại của thế giới đã giảm 41% xuống chỉ còn hơn 1.000 tỷ USD.

Tổ chức phi chính phủ này nhận định rằng, các số liệu cho thấy sự bất bình đẳng về thu nhập đang gia tăng và điều này sẽ là mối đe dọa đối với sự tăng trưởng kinh tế và sự liên kết trong xã hội.

“Thật không thể chấp nhận khi tài sản của 1/2 dân số thế giới không bằng mấy chục người siêu giàu – chỉ đủ ngồi vừa một chiếc xe khách...”, Winnie Byanima, giám đốc điều hành của Oxfam International nói.

Ông này cho biết thêm: “Những lo ngại của các nhà lãnh đạo thế giới về khủng khoảng bất cân bằng về thu nhập gia tăng không biến thành những hành động đủ mạnh để thay đổi tình hình.”

Để khắc phục tình trạng này, Oxfam một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hoạt động ngăn chặn các thiên đường thuế, ngăn chặn hoạt động phân biệt đối xử, hạn chế sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp lớn các tổ chức vận động hành lang đến chính phủ…

Oxfam cho rằng các chính phủ cần có những biện pháp để giảm thiểu sự phân cực này bằng cách xác định những thiên đường thuế giúp giới siêu giàu cất giấu tới 7.600 tỷ USD. Nếu bị đánh thuế, các chính phủ có thể thu về 190 tỷ USD mỗi năm. Các lãnh đạo quốc gia cần đi đến đồng thuận để có một cách tiếp cận mang tính toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng tài khoản nước ngoài.

Oxfam cũng đã đưa ra 9 khuyến nghị đến các quốc gia trên thế giới nhằm làm giảm bất bình đẳng.

Thứ nhất, các chính phủ phải đưa ra các chính sách có lợi cho công dân của mình và làm giảm bất bình đẳng.

Thứ hai, tăng cường bình đẳng kinh tế và các quyền cho phụ nữ.

Thứ ba, đảm bảo một mức lương đủ tiêu chuẩn sống cho người lao động và thu hẹp khoảng cách về lương.

Thứ tư, chia sẻ gánh nặng thuế một cách công bằng.

Thứ năm, ngăn chặn hành vi trốn thuế quốc tế và tăng cường quản lí hệ thống thuế tốt hơn.

Thứ sáu, đến năm 2020 đạt được mục tiêu về các dịch vụ công cơ bản miễn phí.

Thứ bảy, thay đổi hệ thống nghiên cứu và phát triển từ đó bình ổn giá các loại thuốc để mọi người có nhu cầu đều có thể tiếp cận.

Thứ tám, thực hiện cách chính sách bảo trợ xã hội cho người già, trẻ em và những người khó khăn trong xã hội.

Thứ chín, xây dựng hệ thống tài chính phát triển để làm giảm bất bình đẳng, xoá đói nghèo và nâng cao sự gắn kết giữa công dân và chính phủ.