Tổng hợp 149 bài hát do chính G-Dragon hát và sáng tác trong 5 phút

30/12/2015, 16:56 GMT+07:00

Video tổng hợp giọng hát đặc biệt của G-Dragon qua 149 bài hát anh đã sáng tác trong suốt sự nghiệp ca hát.

Video tổng hợp giọng hát đặc biệt của G-Dragon qua 149 bài hát anh đã sáng tác trong suốt sự nghiệp ca hát.

Theo nguồn: Bigbang 빅뱅

Tổng hợp 149 bài hát do chính G-Dragon hát và sáng tác trong 5 phút

Tổng hợp 149 bài hát do chính G-Dragon hát và sáng tác trong 5 phút

Tổng hợp 149 bài hát do chính G-Dragon hát và sáng tác trong 5 phút