Tokyo Dome Concert

TOKYO DOME CONCERT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 2PM hoàn thành xuất sắc concert tại Tokyo Dome

2PM hoàn thành xuất sắc concert tại Tokyo Dome

Sao Đông

Sự nổi tiếng của 2PM tại Nhật Bản vẫn tăng không ngừng, giúp nhóm nhanh chóng thực hiện giấc mơ tại thánh đường âm nhạc Tokyo Dome.

Xem thêm