[Tôi Dám Hát] Tập 5 - Kasim thua Hoàng Yến tâm phục khẩu phục

28/07/2013, 15:26 GMT+07:00

Tập 5 của Tôi Dám Hát chứng kiến những thử thách mới của chương trình cùng hồ nước đá và chú bò bất kham.

Tập 5 của Tôi Dám Hát chứng kiến những thử thách mới của chương trình cùng hồ nước đá và chú bò bất kham.