Tóc xoăn đáng yêu cùng Mie Nguyễn

16/04/2015, 06:00 GMT+07:00

Tóc bạn vốn đã suôn thẳng, nhưng đôi khi muốn thay đổi phong cách và tạo ấn tượng với mọi người, bạn sẽ thay đổi kiểu tóc như thế nào?

Tóc bạn vốn đã suôn thẳng, nhưng đôi khi muốn thay đổi phong cách và tạo ấn tượng với mọi người, bạn sẽ thay đổi kiểu tóc như thế nào? Hãy cùng tham khảo nhé!