Tóc Tiên và Bảo Anh cực nhắng nhít đằng sau sân khấu The Remix

23/03/2015, 14:00 GMT+07:00

Mặc dù lọt vào top nguy hiểm, Tóc Tiên và Bảo Anh vẫn vui vẻ có một màn vũ đạo quá sức dễ thương đằng sau hậu trường.

Mặc dù lọt vào top nguy hiểm, Tóc Tiên và Bảo Anh vẫn vui vẻ có một màn vũ đạo quá sức dễ thương đằng sau hậu trường của The Remix. Khi khách mời Thái Trinh và Tiêu Châu Như Quỳnh "đốt nóng" sân khấu với "All about that bass", Tóc Tiên Bảo Anh cực phiêu theo điệu nhạc bên trong sân khấu.