Tóc Tiên, Isaac, Bảo Thy... bất ngờ được truyền hình Thái khen ngợi hết lời

17/07/2015, 20:37 GMT+07:00

Mới đây, bản tin của đài truyền hình ThaiPBs, đã dành hẳn một chương trình đặc biệt để nói về sự phát triển mạnh mẽ của Vpop hiện đại.

Mới đây, bản tin của đài truyền hình ThaiPBS (Thái Lan), đã dành hẳn một chương trình đặc biệt để nói về sự phát triển mạnh mẽ của Vpop hiện đại và đích danh dành nhiều lời khen ngợi cho những đại diện tiêu biểu như Tóc Tiên, Bảo Thy và Isaac...

ThaiPBS là kênh truyền hình đại chúng phổ biến tại Thái Lan từ năm 2008. Những lời khen từ nước bạn dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể xem là một sự khích lệ chung đối với Vpop. Chương trình Touch of ASEAN cũng đang có những ngày ghi hình tại Huế và sẽ giới thiệu sâu hơn về văn hóa Việt vào thời gian sắp tới.