Toàn Thắng

TOÀN THẮNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Stage] Thảo Nhi 'bỏ mặc' Trúc Nhân, song ca 'Bốn chữ lắm' cùng tác giả

[Stage] Thảo Nhi "bỏ mặc" Trúc Nhân, song ca "Bốn chữ lắm" cùng tác giả

[Stage] Thảo Nhi "bỏ mặc" Trúc Nhân, song ca "Bốn chữ lắm" cùng tác giả

Toàn Thắng, Quốc Thiên bức xúc vì 'Lạc' của Bùi Anh Tuấn

Bài viết

Clip Bùi Anh Tuấn thể hiện 'Lạc' tại một phòng trà vào hôm qua đã khiến tác giả Toàn Thắng và ca sĩ Quốc Thiên bức xúc.

Xem thêm