Toán học chứng minh: 26 tuổi nên ngừng chọn bạn đời

10/07/2016, 19:00 GMT+07:00

Khi bạn đến 26 tuổi các lựa chọn tốt thường ít dần và cơ hội để tìm thấy người bạn đời lí tưởng sẽ giảm đi

Khi bạn đến 26 tuổi các lựa chọn tốt thường ít dần và cơ hội để tìm thấy người bạn đời lí tưởng sẽ giảm đi

Theo nhà báo Brian Christian và nhà khoa học nhận thức Tom Griffiths, nếu bạn đang phân vân lựa chọn người bạn đời lý tưởng giữa rất nhiều đối tượng tiềm năng thì thời gian tốt nhất để đưa ra quyết định đó là khi bạn xem xét được khoảng 37% số đối tượng tiềm năng. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng qui tắc này vào chiến lược lựa chọn bạn đời. Chẳng hạn, bạn đang muốn tìm người yêu trong độ tuổi từ 18 đến 40 (như vậy số chênh lệch giữa hai mốc tuổi là 22 ) thì độ tuổi tốt nhất để bắt đầu xem xét nghiêm túc bạn đời tương lai là sau sinh nhật lần thứ 26 (37% của khoảng thời gian 22 năm là 8, bạn lấy mốc đầu là 18 cộng với 8 sẽ ra được 26). Trước đó, bạn có thể đã bỏ lỡ các đối tác chất lượng hơn, nhưng sau đó, các lựa chọn tốt thường không còn và cơ hội để tìm thấy người bạn đời lí tưởng sẽ giảm dần đi.

Toán học chứng minh: 26 tuổi nên ngừng chọn bạn đời

Toán học chứng minh: 26 tuổi nên ngừng chọn bạn đời

Toán học chứng minh: 26 tuổi nên ngừng chọn bạn đời